MODERNE VERBRANDINGSTECHNOLOGIE

WELKE FREE FLOW HEEFT VOOR UW RUIMTESITUATIE HET PASSENDE VERMOGEN?

Bij het kiezen van de juiste Bullerjan, moet u rekening houden met het volgende, hoeveel ruimte wilt u verwarmen en hoe is uw eigen persoonlijke gebruik.

In principe moet rekening worden gehouden bij het kiezen van de juiste voor u Bullerjan model, hoeveel ruimte te verwarmen en hoe is je eigen persoonlijk gebruik.

De in de onderstaande tabel vermelde gegevens, zijn alleen geldig als u uw Bullerjan als enige verwarming gebruikt, in de ruimte waarin de kachel is opgesteld.

Als u echter uw Bullerjan als extra verwarmingsbron en/of als optische verfraaiing van uw woonkamer wilt gebruiken, dan gelden andere gegevens.

Neem contact op voor het kopen met uw schoorsteenveger, die je als een expert waardevolle tips kan geven.

De vuistregel: ca. 0,08 -0,15  kW/h per m² bij een normale plafondhoogte van 2,50 m.

Door de opgelegde hoeveelheid hout wordt de afhankelijke nominale warmteafgifte van de schoorsteenkachel in kW (kilowatt) aangegeven. De tabel geeft een rekenkundige gemiddelde waarde als „Gemiddeld warmtevermogen“ per verbranding weer.  Dit kan m.b.t. opstelplaats, geografische positie van uw gebouw, soort vertrek en soort schoorsteen variëren.

Om het benodigde vermogen vast te stellen is tevens het volume van de isolatiegraad (vloer, raam, dak) van het vertrek of de vertrekken, die u wilt verwarmen, maatgevend. Laat u zich betreffende het toegestane en benodigde verwarmingsvermogen voor uw speciale situatie door uw Bullerjan vakhandelspartner en uw schoorsteenveger adviseren.

Ongeacht het resultaat van een schoorsteenberekeningsprogramma moet, na het invoeren van de aanwezige waarden, worden opgemerkt, dat de schoorsteen in koude toestand een fundamentele trekking / onderdruk heeft van ten minste 5 Pascal (Pa).

Bij te weinig fundamentele trek kan tijdens de eerste verbranding rookgas in de kamer ontstaan.

De maximale trek, die de schoorsteen tijdens het verwarmen toont, mag niet hoger zijn dan 16 Pascal (Pa) . Is de trek te hoog, dan brandt het hout te snel en de kachel kan zijn warmte en volledige omgevingskwaliteiten niet volledig benutten.

In een extreem geval leidt een te hoge schoorsteentrek tot een beschadiging van de kachel.

Een oplossing voor dit geval is een automatische trekregeling van de schoorsteen. Neem contact op met uw erkende Bullerjan® – handelspartner of schoorsteenveger.

Om het benodigde vermogen vast te stellen is behalve het volume van de isolatiegraad (vloer, raam, dak) van het vertrek of de vertrekken, die u wilt verwarmen, maatgevend. Laat u zich betreffende het toegestane en benodigd verwarmingsvermogen voor uw speciale ruimtesituatie door uw Bullerjan vakhandelspartner en uw schoorsteenveger adviseren.

Volgende tabel moet een eerste oriëntatiehulp voor de keuze van uw Bullerjan-kachel zijn:

Nominaal warmetvermogen
kW
Isolaltiegraad
zeer gunstig
Isolatiegraad
gunstig
Isolatiegraad
ongunstig
3,9 - 5,0tot ca. 70 m²tot ca. 55 m²tot ca. 40 m²
6,0 - 8,0tot ca. 100 m²tot ca. 75 m²tot ca. 60 m²
10,0tot ca. 150 m²tot ca. 115 m²tot ca. 85 m²
14,2tot ca. 210 m²tot ca. 160 m²tot ca. 120 m²

Ongeacht het resultaat van een schoorsteenberekeningsprogramma na het invoeren van de aanwezige waarden, moet worden opgemerkt, dat de schoorsteen in koude toestand een fundamentele trekking / onderdruk heeft van ten minste 5 Pascal (Pa).

Bij te weinig fundamentele trekking kan tijdens de eerste verbranding rookgas in de kamer ontstaan.

De maximale trek, die de schoorsteen tijdens het verwarmen toont, mag niet hoger zijn dan 16 Pascal (Pa) . Is de trek te hoog, dan brandt het hout te snel en de kachel kan zijn warmte en volledige omgevingskwaliteiten niet volledig benutten.

In een extreem geval leidt een te hoge schoorsteentrek tot een beschadiging van de kachel en met name aan de katalysator (alleen voor FF15 modellen). Bovendien kan zich onder deze omstandigheden as uit de verbrandingskamer in de katalysator (alleen voor FF15 modellen) verzamelen, wat weer tot een storing van de kachel en eventueel tot rookgasafvoer in de kamer kan leiden.

Een oplossing voor dit geval is een automatische trekregeling van de schoorsteen. Neem contact op met uw erkende Bullerjan® – handelspartner of schoorsteenveger.

Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.