ERVARINGEN MET KWALITEITEN BETREFFENDE DE MODERNSTE MILIEUTECHNOLOGIE

Voor verdere verbeteringen van de emissiewaarden en effectievere verwarming kunnen de Bullerjan-modellen B², B² flex en B³-keramiek optioneel worden uitgerust met een ChimCat-katalysator. De katalysatormodule wordt tijdens gebruik geïntroduceerd in plaats van het gebruikelijke Heizgasumlenkplatte. De constructie van de katalysatormodule vermindert de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en zwevende deeltjes tot 90%.

BULLERJAN® CHIMCAT® KATALYSATOR

De ChimCat®-katalysator vermindert op veilige en duurzame wijze de vervuilende emissies van koolmonoxide en koolwaterstoffen. Zwevende deeltjes worden effectief gefilterd uit de uitlaatgassen en naverbrand zonder residu door de zeer hoge temperatuur in de katalysatormodule.

De Chimcat katalysator verlaagt de milieuschadelijke emissies van koolmonoxide en koolwaterstoffen veilig en duurzaam. Fijnstof wordt effectief uit de uitlaatgassen gefilterd en door de zeer hoge temperatuur in de katalysatormodule vrij van verbrandingsresten naverbrand.

BEVORDERD DOOR DE BONDSSTICHTING MILIEU (DBU)

De ontwikkeling van deze katalysator door de Dr. Pley Environmental GmbH werd door de Duitse milieustichting (DBU) verplicht gesteld en de lage emissiewaarden en hoge rendementen van het geaccrediteerde Duitse testinstituut DBI-Gti in Freiberg werden getest en bevestigd.

DE FUNCTIEWIJZE VAN DE CHIMCAT® KATALYSATOR

De catalysatormodule bestaat uit drie katalysatorcassettes, die boven elkaar zijn bevestigd en door de afvoergassen worden doorstroomd. De katalysatorcassettes zelf bevatten een keramisch stortgoed, dat catalysis bedekt is met edele metalen.

Door de catalysische laag wordt de activeringsenergie van de oxydatie van koolmonoxide en koolwaterstoffen tot kooldioxide en water verminderd. Dat betekent, dat deze reacties sneller dan bij een vergelijkbare temperatuur zonder katalysator verlopen. Daardoor worden de emissies die schadelijk zijn voor het milieu van koolmonoxide en koolwaterstoffen duurzaam en zeker verlaagd.

Het stortgoed in de katalysatorcassettes dient ook als filter. Het stof dat bij de verbranding van hout ontstaat bestaat voor een groot deel uit niet verbrande koolstof (roet). Deze wordt door de filterwerking van de cassettes tegengehouden en door de zeer hoge temperatuur in de catalysatormodule bezinkselvrij naverbrand. Daardoor worden door de catalysatormodule ook de emissies van fijnstof duurzaam en zeker gereduceerd.

De katalysator zelf is onderhoudsarm. Hij moet echter regelmatig van eventuele residuen (as) worden gereinigd. Daarom neemt men voorste afdekplaat eraf en trekt de catalysatormodule uit de kachel. De cassettes kunnen gewoon uit de module worden gehaald en met een borstel of een afzuiger van eventuele residuen worden gereinigd.