Wettelijk vrijwaring, garantie en opties voor de verlenging van de garantie

Garantie- und Gewährleistungsbedingungen

Bullerjan® heeft altijd gestaan voor het ontwerp en de fabricage van hoogwaardige kachels en hun accessoires. Met name bij de keuze van de materialen voor de fabricage van de kachels en de verwerking ervan voldoen wij aan een bovengemiddelde kwaliteitsnorm.

Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung räumt Ihnen die Bullerjan GmbH eine Garantie auf den Ofenkorpus für den Zeitraum von insgesamt 5 Jahren ein.

(1) Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding is, ongeacht de rechtsgrond (in het bijzonder in geval van verzuim, gebreken of ander plichtsverzuim), beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

(2) In het geval van een koopovereenkomst zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk voor duidelijke materiële gebreken van de geleverde goederen, wanneer de klant ons niet binnen een termijn van twee weken na de levering van de goederen op de hoogte brengt van het gebrek.

(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid of opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde kenmerken, wegens letsel aan leven, ledematen of gezondheid of uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid.

Niet onder de garantie vallen:

 • Elke soort van brandruimtebekleding
 • Katalysator
 • Aan slijtage onderhevige delen zoals bijvoorbeeld afdichtingen, uit glas bestaande onderdelen enz.
 • Gebruikssporen / lakschades
 • Schade door ondeskundige montage of ondeskundig gebruik van de kachel niet in overeenstemming met de handleiding.
 • Beperkte of verkeerde functie door plaatselijke omstandigheden (bij voorbeeld door een niet goede trek van de schoorsteen) chade ten gevolge van een onjuiste montage of een onjuist gebruik van de kachel in strijd met de specificaties in de gebruiksaanwijzing - Beperkte of gebrekkige werking als gevolg van plaatselijke omstandigheden (bv. onvoldoende trek van de schoorsteen). In geval van een klacht, gelieve u eerst te wenden tot de verdeler bij wie u uw kachel hebt gekocht. Indien zij u op dit moment niet kunnen helpen, kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Wanneer er sprake is van een klacht moet u contact opnemen met de dealer, waar u uw kachel hebt gekocht. Mocht men u daar niet verder kunnen helpen, kunt u te allen tijde direct contact met ons opnemen.
U bereikt ons onder tel. +49 (0)5136 9775 – 49 of per E-Mail: info@bullerjan.com

Sie erreichen uns unter Tel. +49 (0)5136 9775 – 0 oder per E-Mail: info@bullerjan.com

  Bitte beachten Sie: Für den Bullerjan cook benötigen Sie keine Garantieverlängerung. Dieser Ofen hat bereits werksseitig eine Garantie von 15 Jahren auf den Ofenkorpus!

  MijnheerMevrouw

  Die Ofennummer finden Sie auf dem Typenschild an der Rückwand Ihres Ofens

  Optionen

  Ja, ik ga akkoord dat de Bullerjan GmbH maakt gebruik van mijn persoonlijke gegevens voor interne evaluatie en promotionele doeleinden, wanneer de strikte regels van de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen en gebruikt mijn gegevens alleen binnen de Bullerjan organisatie (dealernetwerk). De gegevens mogen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

  Als u de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier door te klikken op de volgende knop, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens gebruiken voor het antwoord van uw vraag en/of het opzetten van contact. Een doorgifte aan derden vindt in beginsel niet plaats. U kunt uw toestemming te allen tijde met terugwerkende kracht intrekken. In geval van herroeping worden uw gegevens onmiddellijk gewist. Uw gegevens worden anders verwijderd wanneer wij uw verzoek hebben verwerkt of wanneer het doel van de opslag niet langer van toepassing is. In onze Privacy Policy kunt u meer te weten komen over onze omgang met persoonlijke gegevens.